کمی فکر مْیکنیم و میخندیم

 

 

سال ها گذشت و کسی ندید که انسانی با قاشق چای خوری ،چای بخورد

×××××××××××××××

وقتی ارزش ها عوض می شوند، عوضی ها با ارزش می شوند

×××××××××××××××

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند

نگاه کنید دسته اش از جنس ماست

×××××××××××××××

همه از پسر نوح بدی میگن ولی هیشکی بهش حق نمیده بابت شکاف نسلی که با        

حضرت نوح داشت

پی نوشت: حضرت نوح 931 سال و 5 ماه و سه روز از پسرش بزرگتر بوده است

××××××××××××××××

وقتی تمام شیرها پاکتی اند

وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند

وقتی پهلووناش دوپینگی اند

ایراد مگیر که عشق ها ساعتی اند

×××××××××××××××

خدا یا کیفیت رو فدای کمیت نکن. کمتر خلق کن ولی آدم خلق کن

××××××××××××××××

لباسها در آب کوتاه میشوند و برنج ها دراز. در درازای زندگی لباس باش و در پهنای آن،

برنج. واگر عمق این پند را نفهمیدی, بدان که تنها نیستی

×××××××××××××××××××

جمع آوری و بازنویسی(م.فارغ)

/ 2 نظر / 6 بازدید
مطهر

عالی بود دوست عزیز من لینکتون کردم بهم سر بزنید