آن سیب گاز زده

تو به من خـندیدی نمی دانستـی من به چه دلـهره از باغچــه همسـایه، سیـــب را دزدیــدم

باغـبان از پـی من تنـد دوید ســیب را دسـت تو دید غضب آلـود به من کرد نـــگاه سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک وتو رفتی وهنوز، سالهاست که در گوش من آرام آرام

خـش خـش گـام تو تــکرار کنـان می دهد آزارم ومن اندیـشه کنان غـرق در این پنــــــدارم

که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت

                                                                                       حمید مصدق1343                                                                                                                                                                 

   جواب زیبای فروغ فرخزاد به حمید مصدق          

من به تو خندیدیم چون که می دانستم تو به چه دلهره از باغچه ، همسایه سیب را دزدیدی

 پدرم از پی تو تند دویدو نمی دانستی باغبان باغچه همسایه پدر پیر من است

 من به تو خندیدم تا که با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من وسیب دندان زده از دست من افتاد به خاک دل من گفت :برو چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تورا...

ومن رفتم وهنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام حیرت وبغض تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که

چه می شد اگر باغچه خانه  همسایه ما سیب نداشت

 

 

  
نویسنده : بچه های کندو ; ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :